Flytta@tilVoss.no! - Nyrefeltet

TilVoss.no er nettstaden til Nyrefeltet AS som er utbyggar av ca. 320 bustader på Nyre i Voss kommune - Hordaland. Bustadfeltet har ei fantastisk flott, vestvendt beliggenheit, med flott utsyn over Vossevangen. Nyrefeltet har ei sentral plassering i forhold til Voss sentrum og alle servicetilbod kringom, det meste er innan gangavstand. Når feltet er ferdig utbygd vil det bestå av både einebustader, bustader i rekke og blokkbustader.

Vil du busetja deg på Voss eller du som Vossing vil ha deg ein ny bustad. Nøl ikkje lenge med å kontakta oss, så har me gjerne noko akkurat til deg. Me tar mål av oss å kunna levera bustader til dei aller fleste behov, og i mange størrelsar.

Ein e-post til flytta@tilvoss.no er berre nokre få trykk unna, så er du i kontakt med oss!